Ochrana osobních údajů

 
 
 
Objednejte si telefonicky +421 903 531 007
 
 

Kvalitní slovenská a světové vína u vás do 48 hodin

 
 
 
Úvod > Ochrana osobních údajů
 

Ochrana osobních údajů

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí

Jsme spolehlivý internetový obchod s tradicí již od roku 2004. Prošli jsme úspěšně  procesem certifikace České asociace pro elektronický obchod . Pomozte dětem - Bezpečný nákup přináší zákazníkům záruku, že splňujeme nejvyšší pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu včetně ochrany osobních údajů.

SAEC - Bezpečný nákup

Při nakupování v naší on-line vinotéce se můžete cítit opravdu bezpečně. Naše webová stránka vlastní digitální bezpečnostní certifikát důvěryhodné organizace vydaný ověřenou certifikační autoritou Let 'Encrypt. Stránka je označena ikonou zámek, což znamená, že Vaše připojení je soukromé, Vaše informace (například osobní údaje, hesla nebo číslo platební karty) jsou v bezpečí a chráněné pomocí kryptování.

N ajdôležitejšie informace ve zkratce

 1. Provozovatelem on-line vinotéky www.vino-obchod.sk je Valsesia, sro , Stromová 463/10, 962 33 Budča, IČ: 36 626 031
 2. Vždy budeme postupovat podle zákonů : Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při zacházení s nimi budeme vždy dodržovat všechny zákony a ještě více.
 3. Vaše údaje uchováváme bezpečně : Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, aby žádný z údajů neunikl. 
 4. Neukládáme údaje o platebních kartách : Uvědomujeme si, že nejcitlivější jsou údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá výhradně na stránkách banky, včetně funkce "zapamatování karty".
 5. Informace o vás nezveřejňujeme třetím stranám : vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky a chod našeho webu.
 6. Údaje o vás můžete měnit : Ve vašem účtu můžete kdykoli změnit informace, které máme o vás uloženy, včetně nastavení toho, zda a jaké e-maily vám budeme posílat. Stačí se přihlásit a navštívit  www.vino-obchod.sk/prihlasenie   - tam můžete kdykoliv své údaje změnit.

 

... a nyní podrobněji:

Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace . Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů (dále jen ZnOOÚ). My se tímto ZÁKONEM a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU .

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani jejich nebudeme obcházet. Prohlašujeme, že Váš souhlas si nebudeme vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti námi stanovené.

Před nakupováním v obchodě není  je nutné zaregistrovat se . Při nakupování je však třeba poskytnout následující informace o vás:

 • jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která mě být uvedena na faktuře)
 • vaše e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
 • volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
 • volitelně telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)
 • pokud nakupujete jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).

Tyto údaje jsou chráněny pomocí kryptování a uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo v sekci Můj účet . V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude nejpozději do 10 dnů od doručení odvolání souhlasu zneaktívnené a údaje budou vymazány.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky , která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat av případě potřeby vrátit) . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům , s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání), zda někteří dodavatelé služeb. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů z titulu plnění uzavřené smlouvy se předpokládá, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

 • DHL Expres Slovakia, spol. s ro, se sídlem Letiště MR Štefánika 65, 82001 Bratislava, IČO: 31342876, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka č. 4400 / B
 • GLS General Logistics Systems sro, se sídlem Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČ: 36624942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka č. 9084 / S
 • Geis Parcel CZ sro, se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČ: 46489592, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka č. 21503 / S
 • Heureka Shopping sro, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ: 02387727, zapsaná v obchodním rejříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 218977
 • MINET sro, se sídlem L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČ: 44325894, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka č. 15212 / S.

Registrací a / nebo zrealizováním objednávky zároveň potvrzujete, že jsme Vám jako kupujícímu ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen " Nařízení ") oznámili, že prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Zaškrtnutím příslušného políčka při registraci a / nebo zrealizování objednávky berete na vědomí, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách, akcích na nabízených výrobcích a jiných marketingových aktivitách na zlepšování nabídky našich služeb.

Máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud namítnete takové zpracování, ukončíme zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky a Vaše osobní údaje pro takové účely již nebudou zpracovávat.

Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu uvedenou na stránce www.vino-obchod.sk. Neprodleně po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Valsesia, sro zajistí blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování pro marketingové účely. V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas se zpracováním Vašich údajů pro marketingové účely, současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědom / á, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, popřípadě do skončení doby zpracování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.

Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání Vaší registrace na stránkách Obchodu www.vino-obchod.sk . Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Valsesia, sro oprávněna vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby , které jste byli účastníkem.

Jak dotyčná osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle příslušných ustanovení ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou zaregistrovány ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů. Identifikační číslo: 201504955, 201504963, 201504966, 201504965.